Home / In ‘t Nieuws

In ‘t Nieuws

De Bethnahrin Patriotic Union, de Yezidische Exile Council of Sinjar en ESU in gesprek met ChristenUnie parlementslid Joël Voordewind over de situatie in Sinjar en de Nineveh Vlakte

De multiculturele Nineveh provincie in Noord-Irak herbergt een mozaïek aan religieus-etnische minderheden: Suryoye/Syriacs (Chaldeeërs-Assyriërs- Arameeërs), Yezidi’s, Shabak, Koerden, Arabieren en Turkmenen. De  provincie bevindt zich zo’n 400 km noordwest van Bagdad en had voor de komst van ISIS meer dan 3 miljoen inwoners waarvan de meesten in de hoofdstad Mosul woonden. In het oosten en noorden grenst het aan de Koerdische Autonome Regio. Op de Nineveh Vlakte in het Sinjar district en de stad Tel’Afar wonen overwegend Yezidi’s en in het district Al Hamdaniye o.a. in de steden Bagdede, Al Qosh, Bartella wonen de meeste Chaldeeërs-Assyriërs-Arameeërs.

Dinsdag 25 juni 2019 bezochten de Bethnahrin Patriotic Union uit Irak, de Yezidische Exile Council of Sinjar en de European Syriac Union, samen met Sallux, de Tweede Kamer in Den Haag voor een gesprek met Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie. Lees meer

Stemadvies ESU: stem CU/SGP bij de Europese verkiezingen van 23 mei 2019

Lees hieronder de boodschap op de ChristenUnie website.
CU+SGP_CombiLogo_RGB_ChristenUnie_vierkant.png

De ChristenUnie en SGP zijn lid van de European Christian Political Movement, een Europees samenwerkingsverband van christelijke partijen. Samen met de rest van de ECPM hebben wij ons de afgelopen jaren ingezet voor de bedreigde christenen in Irak en Syrië. Op de voorgrond, door onze politieke stellingname in debat en discussie, en op de achtergrond door de gezamenlijke lobby richting de Europese instellingen en regeringen binnen en buiten Europa. 
Dat de banden met deze christenen in Syrië en Irak goed zijn blijkt ook uit een bijzondere stemoproep die ze in onderstaande video’s doen: stem op de ECPM-lidpartijen zoals de CU en SGP, zodat de ECPM haar hulp aan vervolgde christenen kan voortzetten. De ChristenUnie en SGP in het Europees Parlement zijn vastbesloten om ook in de komende vijf jaar zich opnieuw heel hard in te zetten voor onze broeders en zusters in de verdrukking. Met uw stem kunnen wij ons samen met de ECPM en samen met hen inzetten tegen dit onrecht.

Metin Rhawi
ESU EU vertegenwoordiger

Brief van de ESU met stemoproep ChristenUnie-SGP:

“Beste broeders en zusters in Nederland en Duitsland, in 2014 en 2015 werden wij, het Christelijke Syrisch-Assyrische volk, door ISIS aangevallen en geterroriseerd in Irak en Syrië. Het was een heel duister hoofdstuk in onze geschiedenis dat al veel donkere hoofdstukken kent. lees meer op de CU website

Bassam Ishaq
Syriac National Council of Syria

“Beste broeders en zusters in Nederland en Duitsland, mijn naam is Bassam Ishaq en ik kom uit Amuda, Noord-Syrië. Ik ben een Syriac-Assyrische christen. In de afgelopen jaren vertegenwoordigde ik mijn volk evenals onze Koerdische, Yazidi en Arabische bondgenoten richting beleidsmakers in Europa en de VS. lees meer

Dr. Aziz E. Gewargis Al-Zebari
Katholieke Universiteit Erbil

“Beste broeders en zusters in Nederland en in heel Europa, mijn naam is Dr. Aziz Emmanuel Gewargis Al-Zebari, hoofd van de afdeling Engels van de Katholieke Universiteit van Erbil. Ik ben een Chaldeeuws-Syriac-Assyrische christen uit Irak.
Toen we door ISIS uit Nineveh Plain werden verdreven, zijn er veel hulporganisaties en NGO’s geweest die ons probeerden te helpen en we danken hen. lees meer

Munich Security Conference, München, mei 2019

Paneldiscussie over de vrijheid van meningsuiting en pers in Turkije. ESU in het Europese Parlement te Straatsburg, april 2019

Freedom of Speech in Turkey?

On 18 April 2019, ECPM and The European Post hosted a panel discussion in the European Parliament in Strasbourg over the freedom of press in Turkey.

“Rima Tuzun, a representative for the European Syriac Union was present and she offered a perspective from the minorities’ point of view: “The main problem in Turkey is that we do not have the freedom to be or think differently. Turkey needs to acknowledge that there are other people who are not Turks living in Turkey. Syriacs are never recognized or mentioned by name; we are called the Christians in Turkey. The issue is much more entrenched in the mentality of people in Turkey, who refuse to accept diversity of any kind. Will anything change if Erdogan is gone tomorrow? Not unless people’s minds are changed first”. 

ESU at European Parliament Strasbourg: Panel Discussion on the freedom of press in Turkey

ESU uitnodiging voor NATO at Seventy, Brussel, april 2019

Euronews: Soykırım günü isteyen 46 Süryani kurumdan Macron’a mektup, 5 maart 2019

Brief aan Macron van 46 Süryani instellingen die herdenkingsdag van de genocide wensen

46 Suryoyo/Süryani (Chaldeeërs-Arameeërs-Assyriërs) maatschappelijke organisaties over de hele wereld schrijven een gezamenlijke brief aan de Franse president Emmanuel Macron en vragen om een eigen “Genocide herdenkingsdag”. In de brief die Euronews Turkije bereikte, verzoeken de maatschappelijke organisaties de Franse president de nodige stappen te ondernemen voor een eigen herdenkingsdag van de genocide van 1915 op de Suryoye lees verder

14th International Conference on the EU, Turkey, the Middle East and the Kurds.

Organisatie: EUTCC; Europees Parlement te Brussel 6-7 2017

Sinds het begin van de toetredingsbesprekingen over het EU-lidmaatschap van Turkije in 2004, organiseert de EU Turkey Civic Commission vanuit een aantal EP-fracties (Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten, Europees Unitair Links/Noords Groen Links, Europese Groene Partij) jaarlijks een conferentie in het EP. Leidende mensenrechteninstellingen, politieke partijen, academici, schrijvers, juridische experts en prominente Koerdische en Turkse intellectuelen komen bijeen om de Koerdische situatie in Turkije en het Midden-Oosten te bespreken.

Op deze 14de Conferentie in Brussel hield ESU buitenlandwoordvoerder Metin Rhawi een pleidooi voor het samenleven van verschillende religieuze en etnische groepen o.b.v. een federaal model. Hij geeft het voorbeeld van de Syriac Union Party (SUP) welke in Noord-Syrië strijdt voor een pluralistische samenleving en democratisch zelfbestuur op federale leest  “…to acknowledge the differences and to empathise the common values i.e. we all have equal rights to live on our ancestral homeland. We have different religious backgrounds, we have different ethnical backgrounds, we have different cultural backgrounds, but we all have the same homeland. We trust in that our differences are our strength”

13th International Conference on the EU, Turkey, the Middle East and the Kurds.

Organisatie: EUTCC; Europees Parlement te Brussel 7-8 december 2016

Sinds het begin van de toetredingsbesprekingen over het EU-lidmaatschap van Turkije in 2004, organiseert de EU Turkey Civic Commission vanuit een aantal EP-fracties (Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten, Europees Unitair Links/Noords Groen Links, Europese Groene Partij) jaarlijks een conferentie in het EP. Leidende mensenrechteninstellingen, politieke partijen, academici, schrijvers, juridische experts en prominente Koerdische en Turkse intellectuelen komen bijeen om het Koerdische conflict in Turkije en het Midden-Oosten te bespreken. De 13de Conferentie markeerde het honderdjarig bestaan van het Sykes-Picot-verdrag die de huidige kunstmatige scheidingslijnen tussen heterogene maatschappijen in het Midden-Oosten bepaalde.

ESU-buitenland woordvoeder Metin Rhawi voerde een pleidooi voor het Federatieve model en democratisch zelfbestuur.

  • In Syrië waar de Chaldeeërs-Syriacs-Assyriërs een politiek nastreven voor gelijke rechten voor alle religieuze en etnische groepen;
  • In Irak waar de Chaldeeërs-Syriacs-Assyriërs met vreugde de resolutie van het Europees Parlement (27 oktober 2016) begroetten. Het is de oplossing die de European Syriac Union ook voorstaat en die vraagt om de Nineveh Vlakte, samen met Sinjar en Tel Afar en omgeving tot autonome regio te maken voor Chaldeeërs-Syriacs-Assyriërs, Yezidis en Turkmenen. ESU vraagt het model van de Kurdish Autonomous Region in Irak ook voor de Chaldeeërs-Syriacs-Assyriërs in Irak.

Om dit laatste te bereiken startte de European Syriac Union twee jaar geleden twee jaar geleden een proces van verenigde strategie. Deze verenigde strategie werd gepresenteerd in een gemeenschappelijke verklaring en ondertekend in het Europees Parlement. 

ESU lobby: Resolutie EP over de situatie in Noord-Irak/Mosul, 27 oktober 2016

Onder meer door een sterke lobby van de European Syriac Union en de European Christian Political Movement heeft het Europees Parlement de gezamenlijk ontwerpresolutie “Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Noord-Irak/Mosul” (2016/2956(RSP)) aangenomen met 488 stemmen voor, 11 tegen, bij 128 onthoudingen. Mede-indieners waren o.a. Branislav Škripek (vanuit de ECPM), Lars Adaktusson en de Nederlandse Europarlementariërs Hans van Baalen (VVD) en Esther de Lange (CDA).
Het Parlement onderstreepte dat het recht op terugkeer naar het land van hun voorouders voor de ontheemde inheemse volkeren van de Nineveh-vlakte, Tal Afar en Sinjar een beleidsprioriteit van de Iraakse regering moet zijn, gesteund door de EU. Het herinnerde er aan dat de inheemse gemeenschappen van de Nineveh-vlakte, Tal Afar en Sinjar – christenen (Chaldeeërs / Syriërs / Assyriërs), Yazidi’s, Turkmenen en anderen – recht hebben op veiligheid, beveiliging en regionale autonomie binnen de federale structuur van de Republiek Irak.

Een door ESU gemaakte selectie van de “Aangenomen teksten 27 oktober 2016”

Het Europees Parlement,
C. overwegende dat de vlakte van Nineve, Tal Afar en Sinjar, alsmede de omliggende regio, van oudsher het thuisland zijn van christenen (Chaldeeërs/Syrische christenen/Assyriërs), jezidi’s, soennitische en sjiitische Arabieren, Koerden, Shabakken, Turkmenen, Kaka’i, Sabiërs-Mandaeërs en anderen…;

E. overwegende dat het Parlement, dat heeft erkend dat ISIS/Da’esh zich schuldig maakt aan het plegen van genocide jegens christenen, jezidi’s en andere religieuze en etnische minderheden…;

M. overwegende dat met de grootste mate van autonomie en het waarborgen van de veiligheid voor de gemeenschappen op de vlakte van Nineve, en in Tal Afar en Sinjar binnen het kader van de federale Republiek Irak de fundamentele mensenrechten,

5. spreekt zijn steun uit voor de Republiek Irak en de Iraakse bevolking door een politiek, maatschappelijk en economisch levensvatbare en duurzame provincie te erkennen in de regio’s van de vlakte van Nineve, Tal Afar en Sinjar, in overeenstemming met het recht op regionale autonomie van de inheemse bevolking;

7. benadrukt dat de inheemse gemeenschappen van de vlakte van Nineve, Tal Afar en Sinjar – christenen (Chaldeeërs/Syrische christenen/Assyriërs), jezidi’s, Turkmenen en anderen – recht hebben op veiligheid en regionale autonomie binnen de federale structuur van de Republiek Irak;

14. verzoekt de Europese Dienst voor Extern Optreden, de lidstaten en de internationale gemeenschap praktische en diplomatieke steun te verlenen aan een duurzame en inclusieve structuur in de regio na het conflict, met bijzondere aandacht voor de mogelijkheid om een autonome provincie te stichten die onder meer Sinjar, Tel Afar en de vlakte van Nineveh omvat en die politiek vertegenwoordigd zal worden door de inheemse volkeren van de regio;

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlands en veiligheidsbeleid, de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de regering en de Raad van Volksvertegenwoordigers van Irak, de regionale regering van Koerdistan en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

European Syriac Union bij Family7, maart 2016

European Syriac Union bij AlfaOmega TV, maart 2016

ESU buitenlandwoordvoerder Rima Tuzun en Europarlementariër Lars Adaktusson van de Zweedse Kristdemokraterna (EP fractie: Europese Volkspartij) bespreken de situatie van de christenen in Irak naar aanleiding van de goedkeuring door het Europees Parlement van de resolutie over de systematische massamoord op religieuze minderheden door IS – Resolutie van het Europees Parlement van 4 februari 2016 over de stelselmatige massamoord op religieuze minderheden door “ISIS/Da’esh” (2016/2529(RSP)). Lars Adaktusson en de EVP maakten zich erg sterk voor deze resolutie nadat eerdere oproepen voor een internationaal gesteunde Safe Haven voor christenen in Irak geen resultaten opleverde.

De European Syriac Union doet in het licht van Resolutie 2016/2529 een urgente oproep aan de EU, de lidstaten en ook de internationale gemeenschap om:

  • de resolutie te implementeren en directe financiële, politieke en militaire steun te verlenen aan de Suryoye/Syriacs (Arameeërs-Assyriërs-Chaldeeërs) in Irak en Syrië:
  • om niet toe te kijken hoe ISIS haar genocidale gruweldaden uitvoert maar om daadwerkelijk, concreet en daadkrachtig directe steun te verlenen aan de christenen zelf in Irak en Syrië;
  • directe financiële, politieke en militaire steun te geven aan de Arameeërs-Assyriërs-Chaldeeërs in Irak en Syrië zelf;
  • een autonoom gebied op federale basis voor de Arameeërs-Assyriërs-Chaldeeërs in Irak en Syrië en concrete steun vanuit de EU en de lidstaten voor zelfbeschikking en zelfbestuur voor de Arameeërs-Assyriërs-Chaldeeërs.

Een genocide schept de juridische en morele plicht te handelen!

European Syriac Union: 'Turkije bedreigt christenen', maart 2016

De European Syriac Union (ESU) beschuldigt de Turkse regeringspartij Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) ervan Assyrische christenen te viseren.

ESU deelname aan 17de conferentie Interreligieuze Dialoog. Georganiseerd door de Europese Volkspartij (EVP) in het EP, December 2014

In december 2014 organiseerde de fractie van de Europese Volkspartij haar jaarlijkse Interreligieuze dialoog met als titel “Vervolging van religieuze minderheden in conflictgebieden”. Onder voorzitterschap van EVP fractieleider Manfred Weber spraken vertegenwoordigers uit de crisisgebieden Egypte, Libanon, Jordanië, Irak en Koerdistan over de nood, het gebrek aan religieuze vrijheid en de agressie tegen minderheden in crisisgebieden.

ESU woordvoeder buitenlandse zaken benadrukte dat de tijd opraakt! 

Lees hier de speech: Speech (Engels) Head of Foreign Affairs, European Syriac Union

Top