Home / Over Ons

Over Ons

Op 14-15 mei 2004 werd de European Syriac Union (ESU) opgericht op het oprichtingscongres in Brussel door 242 afgevaardigden van onderstaande instellingen:

 • Syrianska-Assyriska Riksförbundet (Zweden);
 • Renyo Hiro Magazine (Zweden);
 • Vereniging van de Suryoyo Associaties in Zwitserland;
 • Bethnahrin Information Network, Zwitserland (BINS);
 • Bethnahrin Culture Center, Duitsland;
 • Bethnahrin Informatie Bureau, Nederland;
 • Institut Mésopotamie te Brussel;
 • Centre Culturel du Peuple de Mésopotamie, België;
 • Assyrian-Syriac Culture Center, Wenen, Oostenrijk ;
 • Assyrian-Chaldean-Syriac Union (ACSU);
 • Bethnahrin Women Union (HNB);
 • Union of the Youth of Mesopotamia (HCB).

Op dag één van het oprichtingscongres werd de draft constitutie aan de afgevaardigden gepresenteerd en middels meerderheid van stemmen goedgekeurd. Zo ontstond de ESU en werden een eerste voorzitter, wijlen Iskender Alptekin, en een uitvoerend comité gekozen. Op dag twee van het oprichtingscongres gaven sprekers hun visie en spraken genodigden hun enthousiasme uit: professor dr. Herman Teule, directeur van het “Institute of Christian Orient” (Universiteit van Nijmegen, Nederland), de heer Ayad Mossad, voorzitter van de “Union of the Christians from the Middle East (Nederland)”, mevrouw Brigitte Grouwels, Vlaams Christendemocratisch leidsvrouw, de heer Walter Van Den Bosche, Vlaams Christendemocratisch leider, senator John Nimrod, secretaris-generaal van de “Assyrian Universal Alliance”, de heer. Eshaya Isho, secretaris-generaal van de “Assyrian National Organization” en eerwaarde Daniel Chammoun, assistent van Mar Odisho Avraham, aardsbisschop van de Assyrische Kerk van het Oosten in Europa.

ESU is van mening dat de Suryoye (Arameeërs-Chaldeeërs-Assyriërs) een belangrijke rol kunnen spelen in de democratisering van het Midden-Oosten omdat de Suryoye een integraal onderdeel zijn van zowel het Midden-Oosten als Europa. De Suryoye leven en participeren al méér dan 50 jaar in de Europese samenleving(en) en kunnen derhalve als bruggenbouwers dienen tussen de culturen in het Midden-Oosten en het Westen. Wij zijn deze mening toegedaan en hebben het volste vertrouwen in deze stelling op basis van onze ervaring als beweging welke zich al jarenlang inzet voor de nationale rechten en waarden van ons volk. Daarnaast onderhouden de Suryoye vreedzame en vriendschappelijke relaties met alle denominaties in het Midden-Oosten waardoor zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan democratiseringsprocessen in het Midden-Oosten. ESU als politieke en culturele organisatie zet zich hier in haar dagelijkse werkzaamheden volop voor in.

 

European Syriac Union Nederland

ESU Nederland (ESU NL) verbonden aan en onderdeel van de overkoepelende organisatie: European Syriac Union, gevestigd te 1070 Rue Bara, Brussel (België). ESU NL zelf is gevestigd in Hengelo (Overijssel) en heeft als doelen:

 • Het vertegenwoordigen van de Suryoye in Nederland;
 • Het ondersteunen van Suryoye in het Midden-Oosten en het bevorderen van de identiteit, saamhorigheid en integratie van de Suryoye in Europa;
 • Bijdragen aan aanvaarding en identificatie van alle etnische, sociale, confessionele en religieuze groepen binnen de Suryoye gemeenschap. ESU NL is toegewijd aan de vreedzame co-existentie van deze groepen en (sub)culturen op een democratisch christelijke basis.
 • ESU NL is wordt bestuurd in overeenstemming met democratische beginselen en is onafhankelijk, niet-confessioneel en (partij)politiek neutraal.

ESU NL tracht haar doelen onder meer te bereiken door:

 • Het organiseren van bijeenkomsten op (inter-)nationaal gebied;
 • Het informeren van onder meer Nederlandse overheidsorganisaties, non-gouvernementele organisaties en media met betrekking tot onder meer de huidige situatie in het Midden-Oosten;
 • Het in stand houden en het verspreiden van de Suryoye cultuur (met name de taal, literatuur, muziek en kunst) onder de Suryoye in Nederland;
 • Het bevorderen en het ontwikkelen van onderwijs in de moedertaal van de Suryoye, in samenwerking met religieuze, particuliere en overheidsinstanties;
 • Het opzetten, het ontwikkelen en het promoten van Suryoye media, onder meer via social media, televisie, en radio, alsmede het publiceren van meertalige tijdschriften, artikelen en boeken;
 • Het bevorderen van gender-gelijkheid binnen de Suryoye samenleving, met een speciale focus op vrouwen en jongeren;
 • Het op Europees niveau bevorderen van de integratie van de Suryoye in Nederland en in Europa door middel van het steunen van vluchtelingen uit Syrië, Libanon, Turkije en Irak om voet aan de grond te krijgen in de Nederlandse samenleving, alsmede het samenwerken met binnen- en buitenlandse organisaties met overeenkomstige doelen.
Top