Home / Over Ons

Over Ons

European Syriac Union Nederland

ESU Nederland (ESU NL) verbonden aan en onderdeel van de overkoepelende organisatie: European Syriac Union, gevestigd te 1070 Rue Bara, Brussel (België). ESU NL zelf is gevestigd in Hengelo (Overijssel) en heeft als doelen:

 • Het vertegenwoordigen van de Suryoye in Nederland;
 • Het ondersteunen van Suryoye in het Midden-Oosten en het bevorderen van de identiteit, saamhorigheid en integratie van de Suryoye in Europa;
 • Bijdragen aan aanvaarding en identificatie van alle etnische, sociale, confessionele en religieuze groepen binnen de Suryoye gemeenschap. ESU NL is toegewijd aan de vreedzame co-existentie van deze groepen en (sub)culturen op een democratisch christelijke basis.
 • ESU NL is wordt bestuurd in overeenstemming met democratische beginselen en is onafhankelijk, niet-confessioneel en (partij)politiek neutraal.

ESU NL tracht haar doelen onder meer te bereiken door:

 • Het organiseren van bijeenkomsten op (inter-)nationaal gebied;
 • Het informeren van onder meer Nederlandse overheidsorganisaties, non-gouvernementele organisaties en media met betrekking tot onder meer de huidige situatie in het Midden-Oosten;
 • Het in stand houden en het verspreiden van de Suryoye cultuur (met name de taal, literatuur, muziek en kunst) onder de Suryoye in Nederland;
 • Het bevorderen en het ontwikkelen van onderwijs in de moedertaal van de Suryoye, in samenwerking met religieuze, particuliere en overheidsinstanties;
 • Het opzetten, het ontwikkelen en het promoten van Suryoye media, onder meer via social media, televisie, en radio, alsmede het publiceren van meertalige tijdschriften, artikelen en boeken;
 • Het bevorderen van gender-gelijkheid binnen de Suryoye samenleving, met een speciale focus op vrouwen en jongeren;
 • Het op Europees niveau bevorderen van de integratie van de Suryoye in Nederland en in Europa door middel van het steunen van vluchtelingen uit Syrië, Libanon, Turkije en Irak om voet aan de grond te krijgen in de Nederlandse samenleving, alsmede het samenwerken met binnen- en buitenlandse organisaties met overeenkomstige doelen.
Top