Home / Activiteiten / Noodkreet uit Khabur

Noodkreet uit Khabur

Posted on

Op 24 februari jongstleden heeft ISIS op ongekende en barbaarse wijze het offensief geopend op de Assyrische dorpen aan de Khabur rivier in Noordoost Syrië. Bij deze aanvallen moesten 6380 Assyrische christenen hun huizen verlaten en zijn er minstens 300 Assyriërs ontvoerd. Bij deze gruwelijke daden van ISIS jegens de Assyriërs in het Khabur gebied, zijn er ook 2 kerken verbrand en compleet verwoest. De meerderheid van de gijzelaars zijn vrouwen en jonge kinderen, die nu gebruikt worden als menselijk schild tegen mogelijke aanvallen van de internationale coalitie. Tientallen zijn gesneuveld waaronder soldaten van de Syriac Military Council (MFS) en de Khabur Guards, die de dorpen probeerden te verdedigen tegen de onmenselijke aanvallen van ISIS. De gebeurtenissen in Noord Oost Syrie roepen herinneringen op van de genocide uit het jaar 1915 dat ook bekend staat als Sayfo. Waarbij ruim 2 miljoen christenen, zoals de Suryoye (Assyriërs, Chaldeeërs, Arameeërs), Armeniërs en de Pontische Grieken op barbaarse wijze afgeslacht zijn door het Ottomaanse Rijk. 

Onder de ontstane chaos in Syrië en Irak in de afgelopen jaren herrijst de extreem islamitische terroristisch organisatie ISIS en maakt duizenden slachtoffers. De nieuwe gewetenloze moordmachine stopt niet bij het afslachten en opjagen van mensen, maar zij proberen zelfs de Assyrische geschiedenis uit te wissen door alle historische monumenten van de oude Mesopotamië te vernietigen. Wij roepen de internationale gemeenschap op om:

  • De wederkerende massaslachtingen op christelijke en etnische minderheden te voorkomen;

  • Humanitaire hulp te verlenen aan de vluchtelingen uit het Khabur gebied;

  • Bewapening van milities en wachters van ons volk onder toezicht van de VN;

  • Bescherming te bieden om een veilige zone te creëren onder een VN mandaat;

  • Een politieke oplossing op basis van het verdrag van Genève van 30 juni 2012 en gerelateerde resoluties van de Veiligheidsraad te bewerkstelligen.

Als de wereldmachten de opmars van ISIS niet stoppen, zal er binnen een afzienbare tijd het bestaan van de christelijke Suryoye (Assyriërs, Chaldeeërs, Arameeërs) en andere etnische minderheden uit het oude Mesopotamië tot het verleden behoren.

Commissie Save Khabur

Assyrische Democratische Organisatie (ADO)

Assyrische Mesopotamische Vereniging Enschede (AMVE)

Assyrian Dutch Society

Assyrian Universal Alliance (AUA)

Coördinatie Comité Assyriërs/Suryoye

European Syriac Union (ESU)

European Syriac Union Youth (ESU-YOUTH)

Bethnahrin Vrouwencomite (HNB)

Hudro Suryoyo Turabdin Hengelo

Stichting Bethnahrin Informatie Bureau

Centrum Informatie Documentatie Assyrië (Stichting Cida)

Stichting Mar Aho

Vereniging Derik

SUP (Syriac Union Party)

Top