Home / Activiteiten / Historisch besluit over Europese steun aan Christenen in Syrië

Historisch besluit over Europese steun aan Christenen in Syrië

Posted on

Met grote vreugde hebben we donderdag middag 12 maart kennis mogen nemen van het besluit door het Europees Parlement om de YPG (lokale Koerdische strijdkrachten) en de Syriac Miltary Council (christelijke veiligheidstroepen) in Noord Syrië te steunen. Jubilee Campaign heeft zich in het afgelopen jaar onvermoeibaar ingezet voor erkenning van deze groepen die met beperkte middelen en gevaar voor eigen leven bescherming bieden aan christenen en andere minderheidsgroepen in Syrië. Het is onze hoop dat het besluit door de Europese Unie een kentering zal brengen in de geweldsspiraal in Noord-Syrië.

De historische resolutie werd door een overweldigende meerderheid in het Europees Parlement gesteund. Tijdens de plenaire sessie deden parlementariërs een oproep aan de internationale coalitie die tegen ISIS vecht om vanaf nu ook militaire steun te verlenen aan de Koerdische YPG en de christelijke Syriac Miltary Council (SMC). De relevante passage in de resolutie is te vinden op pagina 7, lid 8;

“(De Europese Unie) moedigt de samenwerking met opkomende regionale en lokale krachten, zoals de Koerdische regionale regering in Irak en de Koerdische groepen elders, zoals bij voorbeeld de YPG die een cruciale rol heeft gespeeld bij de bevrijding van Kobane, de ‘Syriac Military Council’, evenals het lokale zelfbestuur in de regio die zich zelfs harder hebben ingezet voor mensenrechten en democratie dan het heersende regime. (De Europese Unie) erkent in het bijzonder de moed van de Koerdische Peshmerga (troepen) die zoveel heeft gedaan om de bedreigde minderheden te beschermen;”

Deze resolutie komt precies op tijd. In de afgelopen weken heeft ISIS een uiterst agressieve terroristische campagne gevoerd tegen christelijke dorpen in het Tel/Khabur gebied. De aanhoudende aanvallen hebben veel slachtoffers opgeëist en de voorraden munitie en materieel aan de zijde van de YPG en de SMC volledig uitgeput. Het is onze hoop dat de landen die deelnemen aan de strijd tegen ISIS nu snel gehoor zullen geven aan de Europese oproep om gerichte steun te geven aan de partijen die zich inzetten voor de bescherming van christenen en andere minderheden in Syrië.

Top