Home / Geen categorie / Bethnahrin Patriotic Union, Yezidische Exile Council of Sinjar en ESU in gesprek met ChristenUnie parlementslid Joël Voordewind over de situatie in Sinjar en de Nineveh Vlakte

Bethnahrin Patriotic Union, Yezidische Exile Council of Sinjar en ESU in gesprek met ChristenUnie parlementslid Joël Voordewind over de situatie in Sinjar en de Nineveh Vlakte

Posted on

De multiculturele Nineveh provincie in Noord-Irak herbergt een mozaïek aan religieus-etnische minderheden: Suryoye/Syriacs (Chaldeeërs-Assyriërs- Arameeërs), Yezidi’s, Shabak, Koerden, Arabieren en Turkmenen. De  provincie bevindt zich zo’n 400 km noordwest van Bagdad en had voor de komst van ISIS meer dan 3 miljoen inwoners waarvan de meesten in de hoofdstad Mosul woonden. In het oosten en noorden grenst het aan de Koerdische Autonome Regio. Op de Nineveh Vlakte in het Sinjar district en de stad Tel’Afar wonen overwegend Yezidi’s en in het district Al Hamdaniye o.a. in de steden Bagdede, Al Qosh, Bartella wonen de meeste Chaldeeërs-Assyriërs-Arameeërs.

Dinsdag 25 juni 2019 bezochten de Bethnahrin Patriotic Union uit Irak, de Yezidische Exile Council of Sinjar en de European Syriac Union, samen met Sallux, de Tweede Kamer in Den Haag voor een gesprek met Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie. 
Namens de Yezidische Exile Council of Sinjar voerde voorzitter Fikret Igrek uit Duitsland het woord. Voorzitter Yousif Yaqoob Matti uit de stad Bartella op de Nineveh Vlakte in Irak vertegenwoordigde de Bethnahrin Patriotic Union. Het bezoek volgt n.a.v. de treurige gebeurtenissen van de afgelopen jaren. Mosul werd in juni 2014 door ISIS ingenomen waarna een enorme vluchtelingenstroom uit de Nineveh Vlakte op gang kwam richting het Sinjar gebergte, de Koerdische Autonome Regio, Noord-Syrië en Turkije (en vandaar verder naar het Westen).
Onder haar gruwel bewind pleegde ISIS genocide op de Yezidi’s en niet-moslim minderheden. In de woorden van het Europees Parlement: “overwegende dat duizenden Iraakse burgers, onder wie leden van minderheden, en vooral vrouwen en meisjes, door IS op wrede wijze zijn uitgemoord of tot slaaf gemaakt in oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid;…; overwegende dat er in 2003 1,5 miljoen christelijke Iraakse burgers (Chaldeeërs, Arameeërs, Assyriërs en andere christelijke minderheden) in Irak woonden, en overwegende dat zij een oude inheemse bevolkingsgroep vormen die nu ernstig wordt bedreigd met vervolging en ballingschap”… Fikret Igrek en Yousif Yaqoob Matti bekritiseerden namens hun niet-moslim minderheid, beiden de politieke houding van de regering in Bagdad en de KDP. De Iraakse regering en KDP gebruiken of creëren plaatselijke spanningen om via proxies verdeel en heers te spelen. De Yezidische Exile Council of Sinjar en de Iraakse Bethnahrin Patriotic Union voerden een gezamenlijk Chaldees-Assyrisch-Aramees en Yezidi pleidooi en vroegen de ChristenUnie zich bij de Nederlandse regering en de EC sterk te maken voor:
• hulp bij de wederopbouw van de huizen, steden, kerken en de infrastructuur op de Nineveh Vlakte opdat de honderdduizenden Suryoye, Yezidi en andere vluchtelingen en ontheemden die in het noorden van Irak onder moeilijke omstandigheden verblijven, kunnen terugkeren naar hun huizen op de Nineveh Vlakte;
• meer humanitaire hulp. Zo zijn er te weinig artsen en ontbreken geneesmiddelen. De huidige humanitaire hulp is ontoereikend;
• Snelle implementatie van de resolutie van het Europees Parlement d.d. 4 juli 2018 welke vraagt om zelfbestuur voor Suryoye en Yezidi’s “het Europees Parlement spoort de internationale gemeenschap en de EU aan bij te dragen aan het behoud van de diversiteit van de etnische, culturele en religieuze identiteiten in Irak; vraagt om binnen de grenzen van de Iraakse grondwet manieren te zoeken om het lokale zelfbestuur te erkennen, te beschermen en te bevorderen van etnische en religieuze minderheden die in gebieden wonen waar ze al eeuwenlang talrijk aanwezig zijn en in vrede samenleven – bijvoorbeeld in het Sinjar-gebergte (jezidi’s) en de Nineveh-vallei (Chaldeeërs, Arameeërs, Assyriërs); vraagt de Iraakse autoriteiten om Koerden, christenen en jezidi’s te laten terugkeren naar de gebieden waar ze oorspronkelijk woonden, en ervoor te zorgen dat het voor hen veilig is om terug te keren”

Top